หางานวิศวะ จาก 5 สายงานกำลังเป็นที่ต้องการของหลายองค์กร

0 Comments

หางานวิศวะ

คนที่จบสายงานนี้มาโดยตรง เมื่อต้องการ หางานวิศวะ ส่วนใหญ่ได้งานง่ายมาก ๆ เพราะกำลังเป็นที่ต้องการ ด้วยสายงานนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะในชีวิตประจำวันของเราจะต้องอาศัยบุคคลเหล่านี้เข้ามาแก้ไขปัญหาและสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ไปดูกันว่าวันนี้ตลาดแรงงานต้องการตำแหน่งไหนบ้าง  

ตลาดแรงงานวันนี้ต้องการตำแหน่งไหนบ้าง 

วิศวกรโยธา / ก่อสร้าง 

หากใครที่ หางานวิศวะ จะต้องเป็นสายงานที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งปลูกสร้าง อาทิ อาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน เริ่มต้นหน้าที่ของวิศวะคือทำตั้งแต่การขุดเจาะสำรวจพื้นที่ ตลอดจนระบบไฮดรอลิก ไม่เพียงเท่านี้ยังต้องดูเรื่องของโครงสร้างของงานก่อสร้าง ฉะนั้นการได้คนที่มีตำแหน่งหน้าที่นี้เข้ามาทำงานจะสามารถช่วยให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินสำเร็จและมีคุณภาพ 

วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / สื่อสาร 

ตำแหน่งนี้ไม่เพียงมีหน้าที่คอยดูแลเรื่องไฟฟ้าหรือคนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องไฟในโรงงานเท่านั้น วิศวะยังต้องสามารถพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานเหล่านี้ได้ดี รวมไปถึงความรับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งจะต้องส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้หลักการที่คุณเรียนมาทำให้โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 

วิศวกรขาย 

คุณอาจจะไม่รู้ว่าวิศวะจะต้องมีทักษะในการขายเช่นกัน เพราะเมื่อคุณต้องออกไปพบปะลูกค้าจะต้องนำเสนอในผลิตผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ คุณจะต้องทำหน้าที่ขาย เพราะคุณจะได้รับความเชื่อมั่นอย่างมากเมื่อต้องแนะนำ อย่างแรกเพราะคุณคือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ดีที่สุดนั้นเอง 

วิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์ 

หางานวิศวะ จะต้องมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม เพราะกิจการเหล่านี้เกือบทุกประเภทต้องการวิศวกรสาขานี้เข้ามาช่วยดำเนินงาน โดยมีหน้าที่ออกแบบและผลิตเครื่องจักรต่าง ๆ แล้วยังต้องมีความรู้ในเรื่องของการติดตั้งและควบคุมการทำงาน รวมไปจนถึงการบำรุงรักษา เมื่อพบปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเกิดเสียหาย นั้นแปลว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะล้วนส่งต่อกระบวนการผลิตนั้นเอง 

วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน 

ตำแหน่งนี้มีหน้าที่ในการออกแบบ วางแผนและควบคุมการทำงานทุกอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับด้านการผลิตโดยมีเครื่องจักรเป็นตัวนำพา จากนั้นคุณจะต้องบริหารให้ขั้นตอนการผลิตระหว่างคนและเครื่องจักรในให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด แน่นอนว่าหลักเกณฑ์ความรู้ต่าง ๆ จะสามารถทำให้คุณวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ ที่สำคัญคุณจะต้องมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี 

จากข้อมูลในวันนี้คุณคงเห็นแล้วว่าการ หางานวิศวะ นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะคุณล้วนเป็นที่ต้องการของทุกอุตสาหกรรมและธุรกิจใหญ่ ๆ ฉะนั้นจงพกพาความมั่นใจและความรับผิดชอบไปด้วย 

Tags:

Recent Posts

Tags