เรื่องน่ารู้สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ร้านขายมอเตอร์ไฟฟ้าอยากบอกต่อ

0 Comments

ขายมอเตอร์ไฟฟ้า

สำหรับเรื่องน่ารู้ของมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ร้านขายมอเตอร์ไฟฟ้าอยากบอกต่อคุณในวันนี้ คือเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงาน ซึ่งมีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบไปด้วยขดลวดที่พันรอบแกนโลหะที่วางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก หากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวด ก็จะทำให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน และถ้าหากเกิดการสลับขั้วไฟฟ้าการหมุนของขดลวดก็จะหมุนกลับทิศทางเดิม ซึ่งในปัจจุบันมอเตอร์ไฟฟ้าก็มีหลากหลายชนิด แต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามพร้อม ๆ กันเลย 

ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ร้านขายมอเตอร์ไฟฟ้านิยมใช้ 

ต้องออกตัวก่อนว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่ร้านขายมอเตอร์ไฟฟ้านิยมใช้ในปัจจุบัน มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 

1. มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) ถือเป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเข้าไปในขดลวดอาร์เมเจอร์ เพื่อก่อให้เกิดการดูดและการผลักกันของแม่เหล็กถาวร กับแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวด มอเตอร์จึงจะเกิดการหมุนได้ 

2. มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) ถือเป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้ควบคู่กับไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยหลักการดูดและผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวด เพื่อมาทำให้เกิดการหมุนของมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์จำพวกกระแสสลับก็แบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อย ๆ ได้แก่ 

  • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase Motor)” 
  • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 2 เฟส หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ทูเฟสมอเตอร์ (A.C. Two Phase Motor)” 
  • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟส หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ทรีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three Phase Motor)” 

ร้านขายมอเตอร์ไฟฟ้าเตือน ! ข้อควรระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ 

หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ ควรหลีกเลี่ยงในช่วงที่ไฟตกหรือแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 220 โวลต์ เพราะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ไม่หมุน บวกกับส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าดันกลับ จนทำให้ขดลวดเกิดความร้อนจัดจนเกิดไหม้เสียหายได้ เนื่องจากในขณะที่มอเตอร์กำลังหมุนจะเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าขึ้น หรือเรียกง่าย ๆ ว่ามีกระแสไฟฟ้าซ้อนขึ้นมาภายในขดลวด แต่ถ้าหากมีทิศทางการไหลสวนกันแล้วล่ะก็ อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียที่คุณไม่อาจคาดคิดมาก่อนก็เป็นได้ 

แน่นอนว่าการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ ถือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีความระมัดระวัง และรอบคอบมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยในทุก ๆ ภาคส่วน และสำหรับข้อควรรู้ที่ร้านขายมอเตอร์ไฟฟ้านำมาบอกต่อคุณในวันนี้ ก็หวังว่าจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมอเตอร์ต่าง ๆ ได้ค่อนข้างมาก และเมื่อคุณมีความเข้าใจที่มากพอ ก็จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียที่ลดน้อยลงได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว 

Tags:

Recent Posts

Tags