การสวนมนต์จะช่วยทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

การสวนมนต์จะช่วยทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

0 Comments

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเพราะว่าในเรื่องของการสวดมนต์นั้นก็จะช่วยทำให้เราได้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแล้วถ้าเรารู้จักที่จะมีสติเพื่อจะทำในเรื่องต่างๆแล้วจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดด้วย                 ทุกๆอย่างในเรื่องของการสวดมนต์นั้นจึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งขึ้นเลยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้ทุกๆอย่างนั้นดีขึ้นเรื่อยๆในสิ่งนี้เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการสวดมนต์ให้มากที่สุดเพราะทุกๆอย่างยิ่งเราสวดมนต์ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการสะสมบุญกับตัวเราเองด้วยทั้งนั้น                 สิ่งต่างๆนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่าการที่เราให้ความสนใจในเรื่องของสวดมนต์แล้วก็จะยิ่งทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย สิ่งต่างๆนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามและมองข้ามไปไม่ได้เลย                 ถ้าหากเราเป็นคนที่รู้จักที่จะสวดมนต์บ้างจะเห็นได้ถึงความแตกต่างกันอย่างมากมายเลย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของการสวดมนต์มากๆเพราะสิ่งนี้จะช่วยทำให้ชีวิตของเราเกิดเรื่องที่ดีๆอย่างบอกไม่ถูกเลย ไม่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับเราด้วยเช่นกัน                 หากเรารู้จักที่จะสวดมนต์แล้วนั้นเชื่อเลยว่าเราเองก็จะเป็นคนที่จิตใจเย็นขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะการสวดมนต์นั้นไม่ได้ทำให้ใครจะต้องทุกข์ใจแต่ในทางกลับกันการสวดมนต์จะยิ่งช่วยทำให้เราเกิดความสุขในชีวิตที่มากขึ้นได้อีกด้วย                 จะเห็นได้ว่าทำไมคนอื่นๆถึงจะต้องมีการสวดมนต์ก่อนนอนก็เพราะว่าการสวดมนต์ก่อนนอนนั้นจะช่วยทำให้เราเกิดความสุขใจในชีวิตที่มากขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าหากเรามีการหัดสวดมนต์แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้เราเกิดความสุขใจในชีวิต                 เราถ้าหากเป็นคนที่ไม่มีสติหรือจิตใจฟุ้งซ่านก็ต้องลองสวดมนต์ดูเพราะถ้าหากเราสวดมนต์ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยทำให้เรามีความสุขมากเท่านั้นและก็จะเจอกับเรื่องอะไรที่ดีๆยิ่งขึ้นด้วยนั้นเอง

Meditation

ถามตอบปัญหาเรื่องการสวดมนต์

0 Comments

การสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติบูชาที่ส่งผลดีต่อชีวิตเราในทุกๆด้านทั้งทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจเพราะเมื่อสภาวะจิตใจเป็นสุขไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีความเครียดแล้วย่อมส่งผลที่ดีในทางสุขภาพกายภายนอกด้วย หลายคนตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิ แต่ก็ต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าปัญหาแต่ละคนพบเจอมาในเรื่องของการสวดมนต์เป็นอย่างไร ถาม : เวลาสวดมนต์มักจะคิดฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ล่องลอย วอกแวกอยู่ตลอดเวลา มัวแต่คิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ที ทั้งๆที่พยายามไม่คิดแต่ก็คิดอยู่ดี แบบนี้แล้วเราจะได้อานิสงส์จากการสวดมนต์หรือไม่ ตอบ : การสวดมนต์แบบไม่มีสมาธิมีจิตใจวอกแวกสับส่ายไปมา จะทำให้ได้อานิสงส์น้อยและได้ผลทางอ้อม เพราะการสวดมนต์แบบนี้เป็นการสวดมนต์เพื่อความคล่องปากเท่านั้นแต่ไม่ได้อานิสงส์โดยตรง คือการที่จิตจะเป็นสมาธิเนื่องจากเมื่อเรากำลังทุกข์แล้วมาสวดมนต์จิตย่อมไม่เป็นสมาธิดังนั้นหากต้องการสวดมนต์เพื่อช่วยให้คลายความทุกข์ ต้องไม่ปล่อยให้จิตใจเผลอหลุดออกไปภายนอก ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยในการที่เรามาเสียเวลานั่งสวดมนต์ ถ้าหากมีความทุกข์ ก็ควรพิจารณาให้เห็นถึงความทุกข์ของตัวเองเสียก่อนก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์ โดยการตั้งคำถามและสมมุติฐานว่า ความทุกข์ของเรามีสาเหตุเกิดจากอะไร ทำไมเราต้องเป็นทุกข์หาสาเหตุให้เจอแล้วไปแก้ไขที่ต้นเหตุ ค่อยกลับมาปฏิบัติ จุดประสงค์หลักของการสวดมนต์ 3 ประการ สวดมนต์เพื่อต้องการให้จิตเป็นสมาธิ เมื่อเราเปล่งวาจาสาธยายบทสวดมนต์แต่ละบทออกมาในแต่ละครั้งเราจะได้รับประโยชน์โดยตรงคือการมีสติและมีจิตใจจดจ่อย่อมจะส่งผลให้จิตเป็นสมาธิและมีความแน่วแน่ๆมีความนิ่งและสงบเย็นเป็นสุข จิตใจจะอิ่มเอิบ เรียกกันว่า สติได้ทำหน้าที่และสมาธิก็ได้ทำงาน ปัญญาได้ความรู้แจ้ง ทั้ง

Recent Posts

Tags