marketing technology

marketing technology คืออะไร มีลักษณะอย่างไร

0 Comments

marketing technology คือ เทคโนโลยีที่เป็นการรวมเอาเครื่องมือและระบบนำมาใช้ประโยชน์ในด้านกิจกรรมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับแคมเปญ การสื่อสารกับลูกค้าได้หลายรูปแบบ การวัดผลได้แม่นยำ marketing technology หรือ “Martech” มีลักษณะอย่างไร marketing technology โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือในรูปแบบของการบริการ โดยติดตั้งอยู่บนระบบสื่อสารข้อมูลของผู้ใช้ (Cloud Service) มีเพียงส่วนน้อยที่นำเครื่องมือนี้มาติดตั้งบนระบบของผู้ใช้งานลักษณะที่ผู้ใช้งานจะต้องดูแลระบบเอง ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือในแต่ละเครื่องมือ มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย อาทิเช่น คิดตามจำนวนการเข้าใช้หรือการเข้าชม คิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งาน เป็นต้น ระยะเวลาในการติดตั้งระบบนั้นรวดเร็วกว่าเครื่องมือประเภทที่ติดตั้งบนฐานระบบของผู้ใช้งานเอง ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับการใช้งานผู้ใช้งานทุกคนในระบบจะสามารถมองเห็นเครื่องมือต่างๆ หรือฟีเจอร์และหน้าที่ของแต่ละอันได้เหมือนกัน marketing technology บางตัวอยู่ในตลาดมายาวนานทำให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงระบบรวมถึงเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มประเภทลูกค้าที่มีความหลากหลายหรือแตกต่างกันออกไป marketing technology  หลายๆ

Recent Posts

Tags